Misioni

Forcimi pozitës social-ekonomike të grave dhe vajzave në qarkun e Dibrës nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe avokimit për të drejtat e tyre, fuqizimit ekonomik, këshillimit psiko- ligjor dhe mbrojtjes së viktimave të dhunës.

Programet kryesore të Qendrës Agritra do të përfshijnë:

 

(1) Ndërgjegjësimi i grave dhe vajzave për të drejtat e tyre;

(2) Fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave;

(3) Këshillim psiko-ligjor dhe mbrojtje e viktimave të dhunës;

(4) Avokim