KERKESE PER BLERJE PRODUKTI ME KONKURIM

Qendra Agritra –Vizion ne kuader te zbatimit te projektit    per ngritjen e strehezes per grate dhe vajzat e dhunuara  shpall   kerkesen per blerje me konkurim  te materialeve (BUFE) bazuar ne vleresimin e ofertave që do paraqiten  për këtë  produkt me specifikimet  e mëposhte  :

          BUFE

Material  MDF   3.8 metër linear

Lartësia e bufes 2.25 m

Gjerësi  0. 60 m 

Gjatësia 2.8 m

  • Ju lutemi subjekteve te intersuara  te paraqesin  ofertat per këtë produkt  brenda datës  18.01 2019, ne adresen e e-mailit info@agritra-vizion.org  ose  në rrugë  postare në adresën: Agritra Vizion,  Bulevardi “Elez Isufi,  Qendra e Biznesit, kati I III-të  Peshkopi .
  • Vetëm subjekti I përzgjedhur do të njoftohet për procedurat në vazhdim.